Administratorem podanych danych osobowych jest Gold Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Chopina 9 lok 13. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie. W razie wyrażenia zgody dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Gold Finance Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być udostępniane w celach marketingowych podmiotom współpracującym z Gold Finance z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne.

Aktualna lista podmiotów współpracujących jest dostępna pod adresem internetowym:
www.goldfinance.pl/instytucje_wspolpracujace


Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.