Raport analityczny 03.07.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

  • Nowe projekcje inflacji i PKB: JP Morgan: „Nowa projekcja prawdopodobnie podniesie prognozę wzrostu PKB bliżej 4 proc., o których była mowa podczas ostatniej konferencji z 3,7 proc. zawartych w marcowej projekcji. Jednak wraz z wyższymi prognozami wzrostu potencjalnego oraz luką popytową oscylującą wokół zera nie sądzimy, żeby szybszy wzrost przełożył się na silniejszą presję inflacyjną” ING Bank Śląski: „W naszej ocenie dynamika CPI ulegnie obniżeniu w 2017 r., bardziej istotne będą projekcje na kolejne lata. Czynnikiem wspierającym wzrost CPI będzie wyższa dynamika wynagrodzeń (prognozy płac z marcowej projekcji były zaskakująco niskie), ale wyższe płace zostaną skompensowane przez dezinflacyjny wpływ aprecjacji złotego oraz niskich cen surowców (szczególnie biorąc pod uwagę spadek pary USD/PLN)”

USA

  • Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 52 pkt. Rynek oczekiwał odczytu na poziomie 52,1 pkt. W maju wskaźnik wyniósł 52,7 pkt.

NIERUCHOMOŚCI

  • J.W. Construction złożył najwyższą ofertę za 44,1 mln zł netto, w przetargu ogłoszonym przez PKO BP na zakup nieruchomości w Krakowie. Przetarg dotyczy zakupu lokalu użytkowego o powierzchni 8.206,50 m kw. oraz 10 lokali mieszkalnych.

  • Archicom sprzedał w drugim kwartale 2017 roku 235 mieszkań, czyli o 5,4 proc. więcej rdr. W całym pierwszym półroczu 2017 roku grupa Archicom sprzedała 601 lokali, co oznacza wzrost o 37 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W II kw. 2017 r. zostały zawarte 173 notarialne umowy przenoszące własność lokali, a w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca zawarto łącznie 341 takich umów (wzrost w stosunku do I półrocza 2016 r. o 191,4 proc.)

  • Według danych NBP banki udzieliły w maju kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.104 mln zł –

  • Według danych GUS końcu maja w budowie było 751 tys. mieszkań, o 3,3 proc. więcej niż przed rokiem.

  • Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, który umożliwi powstanie zasobu nieruchomości na potrzeby programu Mieszkanie Plus. 29 czerwca 2017 r. komitet rekomendował projekt przedłożony przez MIB do przyjęcia przez rząd. Projekt przewiduje utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), do którego zadań należeć będzie gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, które mogą być wykorzystane pod budowę mieszkań. Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami mają zapewnić możliwość nabywania przez nią kolejnych nieruchomości na rzecz skarbu państwa oraz dofinansowywania uzbrojenia nieruchomości w media, a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego. Najważniejszym z zadań KZN oprócz zarządu nieruchomościami, ma być nadzorowanie i określanie zasad najmu.

  • Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 94 mieszkań na osiedlu Miasto Marina we Wrocławiu. Budowa osiedla Miasto Marina rozpocznie się w lipcu, a jej zakończenie planowane jest na przełom 2018/2019. Na całym osiedlu, w ramach 2 etapów inwestycji powstanie 5 budynków ze 150 mieszkaniami o łącznej powierzchni 6,1 tys. m kw..

  • Lokum Deweloper sprzedał w drugim kwartale 2017 roku 321 lokali wobec 136 lokali rok wcześniej. W wyniku rozpoznanych będzie 9 lokali, podczas gdy rok wcześniej było ich 111. Na koniec II kwartału 2017 roku grupa miała zawartych 190 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie. Na koniec II kwartału 2017 roku oferta grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 914 lokali, natomiast w realizacji było 1841 lokali.

USA – S&P500

Na S&P500 dłuższa dwutygodniowa korekta. Zamknięcie na 2.423 pkt. Wsparcie 2.415 pkt.

USA - S&P500 - 03.07.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 półtoramiesięczny trend boczny. Zamknięcie na 2.687 pkt.

 

POLSKA – WIG30 - 03.07.2017

EURUSD

Na EURUSD bardzo silne wzrosty po korekcie. Zamknięcie na 1.1363.

EURUSD - 03.07.2017

 

EURPLN

Na EURPLN umocnienie europejskiej waluty. Para walczy na oporze, zamknięcie 4.2471.

EURPLN - 03.07.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Pliki do pobrania

PlikOpisRozmiar pliku
pdf GF raport analityczny 2017-07-03551 KB

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty firmowe

Kredyty firmowe

Nieruchomości

Nieruchomości

Inwestycje

Inwestycje

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Produkty pozabankowe

Produkty pozabankowe

Porównywarka

Porównywarka kredytowa