Pożyczka hipoteczna a kredyt. Co warto wiedzieć?

Pożyczka hipoteczna a kredyt

Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna to pojęcia, których nie można używać zamiennie. Jak są podstawowe różnice i kto może starać się o pożyczkę hipoteczną?

 Czym różni się pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego?

Główną różnicą jest przeznaczenie takiego zobowiązania – W przypadku kredytu hipotecznego mamy z góry zdefiniowany cel kredytowania i jest nią nabywana nieruchomość. W przypadku pożyczki hipotecznej wiemy, że zabezpieczeniem będzie nieruchomość, ale nie zawsze musimy określić cel naszego kredytowania – mówi Andrzej Łukaszewski, ekspert z Oddziału Gold Finance Warszawa Kopernika. Kredytem hipotecznym możemy wspomóc się jeśli chcemy zakupić, wybudować lub wyremontować nieruchomość, jednak nie każdą. – Nie sfinansujemy kredytem nieruchomości za granicą oraz innych nieruchomości z niejasną sytuacją formalno-prawną – mówi Anna Nader-Żegarska, dyrektor Oddziału Gold Finance w Legionowie. Jeśli natomiast chcemy wspomóc się pożyczką hipoteczną, przeznaczenie jej jest dla banku nieistotne. Jest tylko jedno zastrzeżenie: środki finansowe nie mogą być przeznaczone na działalność gospodarczą. – Pożyczką hipoteczną możemy skredytować dowolny cel konsumpcyjny nie związany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, konsolidację zobowiązań finansowych oraz inne cele nie objęte kredytem hipotecznym, mówi Anna Nader-Żegarska.

Co wspólnego ma pożyczka hipoteczna z kredytem hipotecznym?

Cechą wspólną dla obydwu form wsparcia finansowego jest ich zabezpieczenie – hipoteka na nieruchomości. – Zabezpieczenie w postaci nieruchomości jest podstawowym warunkiem otrzymania finansowania. W przypadku pożyczki hipotecznej nieruchomość musi być już w posiadaniu potencjalnego pożyczkobiorcy, w przypadku kredytu hipotecznego może ona być przedmiotem kredytowania – mówi Anna Nader-Żegarska. Istnieją także sytuacje, w których możemy również zabezpieczyć się nieruchomością osoby trzeciej, czyli np. rodziców, dziadków, którą musi zaakceptować bank.

Różnice w procedurze zaciągania kredytu i pożyczki

Różnice są naprawdę niewielkie. Nie ma żadnych rozbieżności jeśli chodzi o dokumenty finansowe, jakie musimy przedstawić bankowi. To samo dotyczy dokumentów nieruchomości. – Musimy jednak pamiętać, że maksymalna kwota pożyczki jaką możemy otrzymać w przypadku pożyczki hipotecznej wynosi ok. 60-80 % wartości nieruchomości, a  maksymalny okres kredytowania jest na poziomie 20-25 lat. W przypadku kredytu możemy uzyskać finansowanie na poziomie 90% wartości nieruchomości na okres nawet 35 lat – mówi Andrzej Łukaszewski.

Pożyczka czy kredyt?

Oferty pożyczek hipotecznych są z reguły droższe niż produkty jakimi są kredyty hipoteczne. – Z uwagi na to, że pożyczkę możemy wykorzystać Pożyczka czy kredyt hipotecznyna dowolny cel i bank nie musi do końca znać tego celu, ryzyko banku przekłada się na wyższe oprocentowanie. W większości banków jest ono wyższe o ok. 1-2% od kredytów hipotecznych. Zdarzały się jednak sytuacje, że banki robiły promocję i udzielały pożyczek hipotecznych po koszcie kredytu hipotecznego. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wtedy kontakt z ekspertem finansowym, który ma szerokie spektrum ofert bankowych. Możemy wtedy liczyć na wybór najlepszej oferty i weryfikacje ofert pod kątem promocji, mówi Andrzej Łukaszewski.

Z reguły zakup nieruchomości wiąże się z potrzebą pozyskania finansowania za pomocą kredytu hipotecznego. Jeśli jednak chcemy przeznaczyć środki na dowolny cel lub nieruchomość za granicą, a szukamy długoterminowego finansowania z niską ratą, wtedy wybierzemy pożyczkę hipoteczną, oczywiście o ile posiadamy właściwe, zatwierdzone przez bank zabezpieczenie takiej pożyczki. Ze statystyk Metrohouse wynika, że pożyczki hipoteczne nie są popularnym źródłem finansowania zakupu nieruchomości, zwykle na ok. 20 udzielonych kredytów przypada jedna pożyczka hipoteczna.

Wcześniejsza spłata kredytu – co warto o niej wiedzieć?


Potencjalni kredytobiorcy często pytają o opcję wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Jest to możliwe, choć opłacalność takiej operacji zależy od warunków udzielonego kredytu. Na co trzeba uważać dokonując wcześniejszej spłaty?

Po co spłacamy? Dla komfortu psychicznego

Według szacunków agencji Metrohouse 40 proc. transakcji na rynku mieszkaniowym odbywa się przy wsparciu kredytów hipotecznych. 

Wcześniejsza spłata kredytu - komfort psychiczny

Osoby zaineresowane kredytem dokładnie analizują dostępne na rynku bankowym oferty. Porównują je zarówno pod kątem podstawowych warunków cenowych kredytu (prowizja za udzielenie oraz oprocentowanie), jak również opłat i prowizji związanych z jego obsługą, a wreszcie z dodatkowymi produktami finansowymi, oferowanymi pakietowo przez banki – mówi dyrektor szczecińskiego oddziału Gold Finance, Sylwia Karbowska. Przesłanką, skłaniającą do szybszej spłaty, jest komfort psychiczny klienta. Kredytobiorcom zależy na szybszym pozbyciu się wieloletniego zobowiązania i ustabilizowaniem budżetu domowego. Łukasz Jurkowski, ekspert kredytowy Gold Finance z Legnicy dodaje, że wcześniejsza spłata kredytu najczęściej zdarza się w sytuacji, kiedy klient zamierza sprzedać inną dotychczas posiadaną nieruchomość i część lub całość uzyskanych ze sprzedaży środków przeznaczyć na nadpłatę kredytu.

Wcześniejsza spłata też kosztuje

Każdy kredytobiorca może nadpłacić, a nawet całkowicie spłacić kredyt hipoteczny. Najistotniejsze jest to, ile za to będziemy musieli zapłacić. – Ustawa o kredycie hipotecznym określa maksymalną wysokość prowizji za przedterminową spłatę kredytów hipotecznych oprocentowanych według stopy zmiennej, do  3% wartości spłacanej kwoty przez okres 3 lat od momentu zaciągnięcia kredytu. Prowizja ta nie może być wyższa od kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Część banków (np. PKO BP, Citi Handlowy, czy ING Bank Śląski) całkowicie zrezygnowało z pobierania opłaty zarówno za nadpłatę kredytu, jak również przedterminową spłatę całkowitą, mówi Sylwia Karbowska z Gold Finance. Inaczej rzecz się ma w przypadku klientów, którzy decydują się na kredyt z oprocentowaniem stałym. – W tym przypadku ustawa określa nieco inne warunki dla opłaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Bank ma prawo ją pobrać przez cały czas obowiązywania stałego oprocentowania, ale nie może być większa niż koszty kredytodawcy (banku) poniesione bezpośrednio w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego – mówi Łukasz Jurkowski. Najważniejsze jest, żeby każdorazowo przed złożeniem jakiejkolwiek dyspozycji w wybranym przez nas banku upewnić się jaka jest aktualna opłata za jej realizację.

Warto sprawdzić datę umowy kredytowej

Myśląc o wcześniejszej spłacie warto zwrócić uwagę na datę podpisania umowy kredytowej, ponieważ 21 lipca 2017 roku weszła w życie zmiana w ustawie o kredycie hipotecznym. Łukasz Jurkowski tłumaczy: – Jeśli umowa kredytowa została podpisana po 21 lipca 2017 r. i minie już więcej niż 3 lata od uruchomienia kredytu, kredytobiorca nie będzie musiał się już martwić o dodatkowe koszty związane z wcześniejszą spłatą.Weryfikacja danych kredytu Jeżeli natomiast umowa została podpisania przed 21 lipca 2017 r. lub nie minęło jeszcze 3 lata od jej podpisania to należy upewnić się jakiej dokładnie opłaty za wcześniejszą spłatę będzie od klienta żądał bank.

Zanim jednak zdecydujemy się na wcześniejszą wpłatę powinniśmy upewnić się, kiedy możemy takową dyspozycję złożyć (czy w konkretnym dniu miesiąca, czy np. 3 dni przed dniem płatności odsetki) oraz kiedy zostanie zrealizowana. Sylwia Karbowska obrazuje to przykładem: – W umowie kredytowej możliwy jest zapis, mówiący o tym, że bank dokona nadpłaty kapitału tylko w następnym dniu po dniu płatności raty, a dyspozycja musi zostać złożona w banku co najmniej na 3 dni przed datą płatności raty. Przykładowo, przy racie wyznaczonej na 15. dzień danego miesiąca, jeśli złożymy dyspozycję po 12. dniu, to niestety bank zablokuje nam środki, ale ukończy operację wcześniejszej spłaty dopiero w następnym miesiącu, po kolejnej racie płatnej 15-ego. Za cały ten okres zapłacimy odsetki od nadpłacanej, ale jeszcze nierozliczonej kwoty. Kolejną rzeczą na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to wskazanie w dyspozycji, co ma zrobić bank z naszym kredytem w dalszym okresie, istnieją dwa warianty: skrócenie okresu kredytowania, bez zmiany wysokości raty lub zmniejszenie rat, przy niezmienionym okresie kredytowania.

Nawet jeśli posiadamy środki na wcześniejszą spłatę kredytu, warto rozważyć, czy taka operacja będzie opłacalna. – Kredyt hipoteczny jest generalnie najtańszym kredytem na rynku. Jeżeli w przyszłości planujemy duże zakupy np. samochodu, który chcemy w części sfinansować kredytem samochodowym to przeliczmy, co będzie korzystniejsze finansowo. Nawet jeśli kredyt samochodowy będzie na mniejszą kwotę i na krótszy okres, to w sumie najprawdopodobniej będzie skutkował większym obciążeniem dla naszego budżetu, dodaje Sylwia Karbowska z Gold Finance.

Samozatrudnienie a kredyt hipoteczny

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny

Samozatrudnienie to popularna forma współpracy z wieloma firmami. W Polsce zarejestrowanych jest już ponad 3 miliony jednoosobowych działalności gospodarczych. Wielu samozatrudnionych staje oko w oko z potrzebą uzyskania kredytu hipotecznego. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca starający się o kredyt na zakup nieruchomości?

 

Może być nieco pod górkę…

– Klienci uzyskujący dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej powinni zawczasu sprawdzić swoją zdolność kredytową i omówić szanse oraz ewentualne ryzyka związane z ich formą uzyskiwania dochodu z doświadczonym ekspertem kredytowym, mówi Piotr Firlej, ekspert z Metrofinance, który obsługuje klientów sieci biur Metrohouse. – Banki stosują zdecydowanie bardziej wygórowane kryteria co do działalności gospodarczej niż choćby umowy o pracę czy też zlecenie bądź dzieło. Także inni eksperci zwracają uwagę, że banki preferują zatrudnienie na etacie w dużej, znanej firmie, najlepiej na czas nieokreślony. Radosław Szumowski, dyrektor z gdyńskiego oddziału Gold Finance dodaje, że banki zwracają dodatkowo szczególną uwagę na formę prowadzonej księgowości – Wyżej oceniany będzie klient prowadzący księgę przychodów i rozchodów, a gorzej firmy odprowadzające podatek zryczałtowany lub rozliczające się z fiskusem na zasadach tzw. karty podatkowej.

Dopiero zakładasz działalność? Dla banku nie jesteś wiarygodny

Większość banków wymaga co najmniej 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, a niektóre z nich akceptują tylko firmy, które mogą się poszczycić aż dwuletnim okresem funkcjonowania. Na rynku są jednak rozwiązania, które przy tzw. „samozatrudnieniu” dopuszczają tylko 3-miesięczny okres prowadzenia przedsiębiorstwa, mówi Radosław Szumowski. – Jest to jednak tzw. „obszar uznaniowy”, tzn. analityk podejmuje niezależną decyzję po weryfikacji całej dokumentacji klienta i ocenie wszystkich czynników ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa przedsiębiorcy

Przy analizie zdolności kredytowej banki bardzo nieprzychylnie patrzą na zmienność przychodów w czasie. Analitycy oceniając zestawienia miesięczne z księgi przychodów i rozchodów sprawdzają, czy w każdym miesiącu firma osiąga porównywalne przychody, czy mają one charakter sezonowy. Analizując zeznania podatkowe oraz zestawienia księgowe klienta banki porównują poziom przychodów i dochodów rok do roku, żeby wykluczyć sytuację, że klient celowo generuje zawyżone przychody, żeby uzyskać zbyt wysoki, w ocenie banku, kredyt. 

– Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi mieć na uwadze, iż do zdolności kredytowej banki przyjmują dochód po odliczeniu wszelkich kosztów prowadzenia firmy, podatków zapłaconych do urzędu skarbowego oraz składek ZUS. Zdarza się, że przedsiębiorcy często mylą przychody z dochodami i błędnie szacują swoje możliwości kredytowe, mówi Tomasz Kosiba, dyrektor oddziału Gold Finance w Krakowie.

Z kolei Piotr Firlej zwraca uwagę, że klienci wykazujący wysokie w stosunku do osiąganego przychodu koszty bardzo często nie posiadają zdolności, chyba że wnioskują z drugą osobą posiadającą odpowiednio wysoki dochód np. z umowy o pracę. – Liczenie zdolności w oparciu o osiągany dochód jest opierane przede wszystkim na rozliczeniu rocznym z fiskusem, a nie wynikach z roku bieżącego – te są przedstawiane często głównie, by zbadać czy dochód nie spadł w stosunku do rozliczenia. Oczywiście dochód netto wypracowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostanie przeliczony na zdolność kredytową w takim samym stopniu jak dochód z innych źródeł. – Czyli dla banku 3000 dochodu netto z działalności jest tak samo przeliczone jak 3000 dochodu netto z umowy o pracę itd.

Dokumenty, o które poprosi bank

Niestety lista dokumentów kredytowych dla klienta prowadzącego działalność gospodarczą jest znacznie dłuższa niż dla etatowca. – Samo przygotowanie dokumentacji jest bardziej czasochłonne, gdyż banki wymagają zaświadczeń o braku zaległości w ZUS i US, co wymaga wizyty w tych urzędach oraz oczekiwania na przygotowanie dokumentów przez te instytucje, mówi Radosław Szumowski. Niezbędne są deklaracje podatkowe za ostatni rok, a w bardziej dociekliwych bankach, za dwa ostatnie lata podatkowe, a także odpowiednie zestawienia z księgi przychodów i rozchodów (wydruki narastająco, w niektórych bankach szczegółowa KPiR za ostatni rozliczony miesiąc) lub ewidencji przychodów dla rozliczających się podatkiem zryczałtowanym. Nieliczne banki będą w stanie uwzględnić przy badaniu zdolności kredytowej amortyzację w firmie klienta, co będzie wymagało przedstawienia tabel amortyzacyjnych za zeszły i bieżący rok podatkowy. Część banków zbada też dokładnie historię konta firmowego klienta, żeby sprawdzić, czy obroty regularnie przepływają przez konto, a firma nie ma problemów np. z zajęciami komorniczymi na koncie lub nie ukrywa zobowiązań zaciągniętych na finansowanie działalności gospodarczej. Niektóre instytucje poproszą również o umowy kredytowe z harmonogramami dotyczące zobowiązań firmowych lub kosztowne opinie z banków i firm leasingowych.

Ważne jest, by składając wniosek do banku klient został odpowiednio poinformowany na temat listy dokumentów, jakich wymaga bank. Jak mówi Piotr Firlej, nawet brak podpisu na wydruku z książki przychodów i rozchodów powoduje wstrzymanie rozpatrywania wniosku przez analityka, dlatego też istotne jest by składając wnioski kredytowe przez pośrednika klient współpracował z ekspertem z należytą wiedzą i doświadczeniem.

Dość długi proces

Procedura przyznawania kredytu hipotecznego dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest bardziej czasochłonna niż przy łatwiejszych w ocenie źródłach dochodu (etat, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Klient przedstawia zdecydowanie więcej dokumentów, co przedłuża ocenę wiarygodności przez bank, łatwiej jest o popełnienie błędów, które wychwyci analityk, a które będzie trzeba prostować na kolejnych etapach analizy. Eksperci Gold Finance zwracają uwagę, że banki sprawdzają też więcej baz, weryfikują w urzędach przedstawione przez klienta zaświadczenia, a także dokładnie sprawdzają stabilność dochodów w dłuższym okresie czasu. W niektórych instytucjach analizie podlegają dwa pełne lata podatkowe oraz rozliczone miesiące bieżącego roku. Klient, we współpracy z ekspertem kredytowym, musi często przygotować dodatkowe, bardzo szczegółowe formularze na temat wielu aspektów swojej działalności, np. przedstawić zestawienie największych odbiorców i dostawców.

Banki dociekliwie sprawdzą wszelkie aspekty działalności

Tomasz Kosiba z Gold Finance twierdzi, że w porównaniu do etatowców, przedsiębiorca musi pamiętać, że do zdolności kredytowej  bank bierze także pod uwagę zobowiązania zaciągnięte na firmę, co może znacznie obniżyć zdolność kredytową. – Przedsiębiorca powinien terminowo opłacać podatek do US oraz składki do ZUS, ponieważ banki weryfikują ww. wpłaty na wyciągach z konta. Spore opóźnienia mogą skutkować odmową udzielenia kredytu. Ewentualne procesy windykacyjne lub roszczenia widniejące w bazach przedsiębiorców, które są również weryfikowane przez banki podczas procesu kredytowego mogą skutkować odmową finansowania wybranej nieruchomości, mówi ekspert. 

Szczegółowa analiza dochodów

Radosław Szumowski dodaje, że analityk może zadać wiele dociekliwych pytań, np.: o zmienność przychodów w poszczególnych miesiącach roku, o charakter wzrostu/spadku przychodów w porównaniu dwóch lat podatkowych poddawanych analizie czy o nieregularność w płatnościach składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Bank może poddać również w wątpliwość charakter nieruchomości nabywanej przez klienta sugerując, że kupuje on np. kolejne mieszkanie, co ma charakter komercyjny i jako takie powinno być finansowane kredytem inwestycyjnym dla firm zamiast tańszego kredytu mieszkaniowego, który można zaciągnąć na znacznie dłuższe okresy czasu, uzyskując tym samym niższe obciążenie miesięczną ratą.

Jako, że banki nie mają możliwości precyzyjnej oceny klienta prowadzącego działalność gospodarczą za granicą, osoby osiągające takie dochody nie otrzymają kredytu. Są też branże podwyższonego ryzyka (m.in. komisy, handel metalami, czy pośrednictwo pieniężne), które utrudniają uzyskanie kredytu hipotecznego. W takiej sytuacji banki mogą wymagać, aby zaangażowanie kapitału własnego było wyższe niż w standardowych przypadkach.

Brak szans na kredyt hipoteczny? Nie wszystko stracone

Często klienci odchodzą z przysłowiowym kwitkiem, gdy niedoświadczony pośrednik widząc w deklaracji PIT klienta stratę, informuje o braku możliwości finansowania. – Należy w takiej sytuacji sprawdzić charakter tej straty (czy wynikała np. z inwestycji poczynionych w firmie w ostatnim roku podatkowym), dopytać klienta o majątek firmowy i zdiagnozować możliwość doliczenia do zdolności kredytowej odpisów amortyzacyjnych, a także sprawdzić, czy dochody osiągane w bieżącym roku nie będą wzbudzały podejrzeń analityka i zostaną zaakceptowane jako wiarygodne, tłumaczy Radosław Szumowski. Nawet jeśli klient nie będzie miał szans na uzyskanie finansowania zakupu kredytem hipotecznym, doświadczony ekspert kredytowy zaproponuje inne rozwiązania, np. nieco bardziej  skomplikowane kredyty inwestycyjne dla firm, oparte o biznes plan i projekcję przyszłych dochodów firmy osiąganych dzięki nabyciu nieruchomości.

Powstał duży gracz na rynku pośrednictwa finansowego

Nowy gracz na rynku pośrednictwa finansowego

Spółka Metrohouse Franchise S.A., właściciel sieci biur nieruchomości Metrohouse i spółki pośrednictwa finansowego Metrofinance, przejęła Gold Finance. Dzięki temu, na rynku powstaje duży podmiot świadczący usługi na rynku pośrednictwa kredytowego.

W dniu 06.11.2018 r. doszło do podpisania przez Metrohouse Franchise S.A. umowy zakupu 100 proc. udziałów w spółce Gold Finance Sp. z o.o., której dotychczasowym właścicielem była Bewa sp. z o.o. W wyniku transakcji Gold Finance stało się własnością Metrohouse Franchise S.A. oraz częścią grupy kapitałowej Duna House.

W ramach jednej spółki będą działać równolegle eksperci finansowi funkcjonujący pod marką Gold Finance oraz eksperci Metrofinance działający dotychczas w ramach struktur Metrohouse. Łącznie jest to ponad 400 ekspertów, co stawia firmę w czołówce największych pośredników finansowych w Polsce.

Na czele nowych struktur Gold Finance stanął Tomasz Przyrowski, dotychczasowy dyrektor zarządzający Metrofinance. – Dzięki połączeniu spółek umacniamy naszą pozycję na rynku ekspertów finansowych. Zakup Gold Finance to kolejny krok do realizacji długoterminowych planów ekspansji na polskim rynku przez Duna House Nyrt. – największego w Europie środkowo-wschodniej holdingu zajmującego się obrotem nieruchomościami, właściciela marki Metrohouse, mówi Tomasz Przyrowski. – W kolejnych miesiącach planujemy intensywny rozwój w zakresie pośrednictwa finansowego realizowanego przez ekspertów Gold Finance i Metrofinance poprzez zwiększenie sieci sprzedaży i jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału płynącego z posiadania w grupie kapitałowej sieci biur nieruchomości.

W skład zarządu nowej spółki wejdzie też Marta Żółkowska, pełniąca także funkcję dyrektor operacyjnej Metrohouse Franchise S.A. W radzie nadzorczej zasiądzie m.in. Andrzej Oślizło – wieloletni prezes zarządu oraz członek rady nadzorczej Expander Advisors, odpowiadający m.in. za dynamiczny rozwój jednego z największych pośredników finansowych w Polsce, który dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu przyczyni się do realizacji strategii firmy.

Sieć biur nieruchomości Metrohouse jest obecna na rynku od 2006 r., posiada ponad 70 placówek na terenie całego kraju, z którymi współpracuje ok. 500 doradców nieruchomości. Ważnym elementem działalności grupy jest spółka Metrofinance, która zajmuje się szeroko pojętym pośrednictwem finansowym specjalizując się w rynku kredytów hipotecznych. Obecnie w Metrofinance działa 100 ekspertów kredytowych. Spółki wchodzą w skład  Duna House Nyrt. – holdingu notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Budapeszcie w segmencie Prime. Holding jest właścicielem m.in.  największej na Węgrzech sieci biur nieruchomości działających pod marką Duna House i Smart Ingatlan (łącznie ponad 240 biur). Jest też liderem na rynku pośrednictwa finansowego,  prowadzi działalność deweloperską oraz jest właścicielem funduszu inwestycyjnego na rynku nieruchomości.

Kolejna edycja GF Football Academy za nami!

Poszukiwania nowych talentów piłkarskich jak zawsze owocne! ⚽🏅🏆 Dziękujemy naszemu oddziałowi Gold Finance Legnica, Football Academy oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowaniu tego wydarzenia. Była to już IV edycja pod szyldem sponsora tytularnego. Wielki finał 🏆🥇🥈🥉odbył się w Legnicy (park miejski). Całemu wydarzeniu przyglądał się nasz gość specjalny Jacek Górny – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Gold Finance.

Gratulujemy zwycięzcom a przede wszystkim UCZESTNIKOM!
Liczymy, że już niedługo będziemy mieli okazję oglądać Was w narodowych barwach! 🇵🇱⚽
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia:

Jak wziąć kredyt hipoteczny? Ekspert radzi

Jak wziąć kredyt hipoteczny

Decyzja o zakupie mieszkania i zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest jedną z najtrudniejszych i często bardzo skomplikowanych kwestii. Marża, prowizja, oprocentowanie – co się kryje pod tymi hasłami i jak je należy interpretować? Kiedy należy rozpocząć procedurę wnioskowania o kredyt hipoteczny?

Przede wszystkim poszukiwania najlepszej oferty należy rozpocząć od policzenia zdolności kredytowej. Każdy bank ma inne procedury. Może okazać się, że w jednym banku nie możemy liczyć na żadne możliwości kredytowania, a w innym możemy otrzymać całkiem dużą kwotę. Na zdolność kredytową wpływa nie tylko wysokość dochodu, ale także jego rodzaj i czas trwania umowy. Kiedy już ustalimy, w którym banku możemy starać się o kredyt, przyjrzyjmy się ofercie. Co jest w niej najważniejsze – marża, prowizja, czy koszty około kredytowe?  Często bank kusi klienta niską marżą czy zerową prowizją. Najczęściej jednak wiąże się to z koniecznością wykupienia dodatkowego produktu – ubezpieczenia na życie bądź od utraty pracy. Należy przeliczyć, czy dla klienta taka promocja nie okaże się tylko pozorna.

Duży wpływ na wynik takich obliczeń ma okres kredytowania. Przy krótkim czasie spłaty kredytu marża nie wpłynie tak znacząco na całkowity koszt zobowiązania, jak przy maksymalnym okresie kredytowania. Następnie ważne jest ustalenie jakie warunki dodatkowe bank stawia przed klientem – czy jest wymagane założenie konta osobistego, czy zostanie wydana karta kredytowa oraz jakie są ich koszty.

Podsumowując, mnóstwo czynników ma wpływ na atrakcyjność oferty kredytowej i jej rzeczywiste koszty. Klienci często sami nie potrafią ich oszacować i w odpowiedni sposób porównać. W takiej sytuacji pomocny będzie ekspert finansowy, który znając oferty wielu banków na rynku, pomoże w doborze najlepszego rozwiązania.

Kolejnym krokiem procesu jest złożenie jednego bądź kilku wniosków kredytowych i skompletowanie wymaganych dokumentów, na podstawie listy, która ekspert przekazał Klientowi.

Po złożeniu kompletu dokumentów, w ciągu 21 dni zostanie wydana decyzja kredytowa. Czas oczekiwania zależy od banku, procedury procesowania wniosku kredytowego, a także od ilości złożonych w banku wniosków

Kiedy decyzja kredytowa okaże się pozytywna, klient powinien otrzymać od banku wzór umowy kredytowej. Należy szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi zapisami oraz porównać  je z warunkami przekazanymi w ofercie. Na tym etapie ekspert finansowy wyjaśni wszelkie wątpliwości, doprecyzuje niezrozumiałe sformułowania oraz omówi wszystkie prawa i obowiązki kredytobiorcy. Będzie również towarzyszył klientowi w banku w trakcie podpisywania umowy kredytowej, a także dopilnuje aby zostały spełnione wszystkie warunki konieczne do wypłaty przez bank środków z kredytu.

Potem pozostaje już tylko spłacanie rat i radość z posiadania własnej nieruchomości.

Raport analityczny 11.07.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rdr o 1,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc.

 • Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2017 na poziomie 4,0 proc., a wzrost cen na poziomie 1,9 proc. Wzrost PKB w NBP w 2018 r. zakłada na poziomie 3,5 proc., a w 2019 r. na poziomie 3,3 proc. Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie 1,9 proc., 2,0 proc. oraz 2,5 proc. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2017 r. będzie spożycie indywidualne przy stopniowo rosnąca dynamika nakładów inwestycyjnych. “Do szybkiego wzrostu konsumpcji przyczyni się dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wypłaty z programu „Rodzina 500 plus”, które pozytywnie wpływają na siłę nabywczą i nastroje gospodarstw domowych. Rosnąca w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika nakładów brutto na środki trwałe, zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw, związana jest z napływem środków z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ustępowaniem zwiększonej w ub.r. niepewności dotyczącej otoczenia biznesowego i perspektyw sprzedażowych raportowanej przez przedsiębiorstwa niefinansowe”.

 • Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,2 proc. vs 7,4 proc. w maju. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2017 roku wyniosła 1,15 mln osób i w porównaniu do maja spadła o 49,3 tys. osób. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca była o 239,7 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 17,2 proc.). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do UP w czerwcu 2017 roku wyniosła 146,1 tys.

NIERUCHOMOŚCI

 • Według danych GUS ceny lokali mieszkalnych w I kwartale 2017 roku spadły o 0,5 proc. kdk.

 • Według danych BIK banki i SKOK-i przesłały w czerwcu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 20,4 proc. niż przed rokiem. W przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 20,4 proc. w porównaniu z czerwcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 14,5 proc. Średnia kwota wnioskowanego kredytu w czerwcu wyniosła 232,5 tys. zł i była wyższa o 10,1 proc. w porównaniu z czerwcem roku ubiegłego.

 • Dekpol otrzymał pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków wielorodzinnych “Młoda Morena” w Gdańsku. Spółka planuje budowę 113 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5932 m kw. Pierwsze lokale zostaną oddane do użytku w I kwartale 2019 roku, a realizacja całego etapu zostanie zakończona w II kwartale 2019 roku.

 • Murapol w II kwartale podpisał 795 umów sprzedaży mieszkań, wobec 593 zawartych w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I poł. roku grupa sprzedała 1.609 mieszkań (o 24 proc. więcej rdr) i podtrzymuje plan sprzedaży 4.000 lokali w całym 2017r. Najwięcej umów podpisanych w pierwszym półroczu 2017 roku dotyczy lokali mieszkalnych w inwestycjach realizowanych we Wrocławiu – 363, Krakowie – 295 oraz Warszawie – 272. Wysoki poziom sprzedaży odnotowano również w Poznaniu – 199 umów, Katowicach – 144 oraz Tychach – 103. Grupa wprowadziła w I półroczu do sprzedaży ok. 700 lokali mieszkalnych w pięciu inwestycjach.

 • Echo Investment sprzedało przedwstępnie w II kwartale 297 mieszkań, wobec 162 mieszkań sprzedanych w II kwartale 2016 r. – podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku 2017 r. Echo sprzedało umowami przedwstępnymi 554 mieszkania, wobec 309 w analogicznym okresie 2016 r. W II kwartale 2017 r. Echo zawarło z klientami 58 umów ostatecznych przenoszących własność mieszkania, wobec 129 umów zawartych w II kwartale 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. zawarto 148 umów ostatecznych sprzedaży mieszkania, wobec 175 umów w analogicznym okresie 2016 r.

 • Grupa Polnord w I półroczu 2017 r. sprzedała na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 651 lokali netto. Największą sprzedaż mieszkań odnotowano na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście i Warszawie.

USA – S&P500

Na S&P500 kurs porusza się wzdłuż MA45. Zamknięcie na 2.426 pkt. Wsparcie 2.419 pkt.

USA - S&P500 - 11.07.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 kontynuacja trendu bocznego. Zamknięcie na 2.658 pkt.

POLSKA – WIG30 - 11.07.2017

 

EURUSD

Na EURUSD kolejny tydzień wzrostów. Zamknięcie na 1.1464.

EURUSD - 11.07.2017

 

EURPLN

EURPLN szykuje się do przełamania oporu MA100. Zamknięcie na 4.2387.

EURPLN - 11.07.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 03.07.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia


POLSKA

 • Nowe projekcje inflacji i PKB: JP Morgan: “Nowa projekcja prawdopodobnie podniesie prognozę wzrostu PKB bliżej 4 proc., o których była mowa podczas ostatniej konferencji z 3,7 proc. zawartych w marcowej projekcji. Jednak wraz z wyższymi prognozami wzrostu potencjalnego oraz luką popytową oscylującą wokół zera nie sądzimy, żeby szybszy wzrost przełożył się na silniejszą presję inflacyjną” ING Bank Śląski:
  “W naszej ocenie dynamika CPI ulegnie obniżeniu w 2017 r., bardziej istotne będą projekcje na kolejne lata. Czynnikiem wspierającym wzrost CPI będzie wyższa dynamika wynagrodzeń (prognozy płac z marcowej projekcji były zaskakująco niskie), ale wyższe płace zostaną skompensowane przez dezinflacyjny wpływ aprecjacji złotego oraz niskich cen surowców (szczególnie biorąc pod uwagę spadek pary USD/PLN)”

USA

 • Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 52 pkt. Rynek oczekiwał odczytu na poziomie 52,1 pkt. W maju wskaźnik wyniósł 52,7 pkt.

NIERUCHOMOŚCI

 • J.W. Construction złożył najwyższą ofertę za 44,1 mln zł netto, w przetargu ogłoszonym przez PKO BP na zakup nieruchomości w Krakowie. Przetarg dotyczy zakupu lokalu użytkowego o powierzchni 8.206,50 m kw. oraz 10 lokali mieszkalnych.

 • Archicom sprzedał w drugim kwartale 2017 roku 235 mieszkań, czyli o 5,4 proc. więcej rdr. W całym pierwszym półroczu 2017 roku grupa Archicom sprzedała 601 lokali, co oznacza wzrost o 37 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W II kw. 2017 r. zostały zawarte 173 notarialne umowy przenoszące własność lokali, a w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca zawarto łącznie 341 takich umów (wzrost w stosunku do I półrocza 2016 r. o 191,4 proc.)

 • Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 94 mieszkań na osiedlu Miasto Marina we Wrocławiu. Budowa osiedla Miasto Marina rozpocznie się w lipcu, a jej zakończenie planowane jest na przełom 2018/2019. Na całym osiedlu, w ramach 2 etapów inwestycji powstanie 5 budynków ze 150 mieszkaniami o łącznej powierzchni 6,1 tys. m kw..

 • Lokum Deweloper sprzedał w drugim kwartale 2017 roku 321 lokali wobec 136 lokali rok wcześniej. W wyniku rozpoznanych będzie 9 lokali, podczas gdy rok wcześniej było ich 111. Na koniec II kwartału 2017 roku grupa miała zawartych 190 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie. Na koniec II kwartału 2017 roku oferta grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 914 lokali, natomiast w realizacji było 1841 lokali.

USA – S&P500

Na S&P500 dłuższa dwutygodniowa korekta. Zamknięcie na 2.423 pkt. Wsparcie 2.415 pkt.

USA - S&P500 - 03.07.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 półtoramiesięczny trend boczny. Zamknięcie na 2.687 pkt.

 

POLSKA – WIG30 - 03.07.2017

EURUSD

Na EURUSD bardzo silne wzrosty po korekcie. Zamknięcie na 1.1363.

EURUSD - 03.07.2017

 

EURPLN

Na EURPLN umocnienie europejskiej waluty. Para walczy na oporze, zamknięcie 4.2471.

EURPLN - 03.07.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 23.06.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


NIERUCHOMOŚCI

 • Informacje z raportu NBP nt. rynku mieszkaniowego w I kw. 2017r. cd:

„W ramach stopniowo wygaszanego programu MDM, w I kwartale 2017r. spośród 18506 złożonych wniosków wypłacono wsparcie 17 253 kredytobiorcom, z dofinansowaniem w łącznej kwocie ok. 0,5mld zł. Od początku działania programu (2014 r.) wypłacono dopłaty w kwocie 1,9 mld zł dla 75 248 kredytobiorców. Dotychczasowe wysokie wypłaty środków należy wiązać zarówno z nowelizacją ustawy w 2015 r., rozszerzającą program o mieszkania z rynku wtórnego, jak też brakiem przedłużenia działania programu po 2018 r. W dniu 1 lutego 2017 r. BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia mieszkań w 2017 r., natomiast 7 kwietnia 2017r. bank wstrzymał przyjmowanie wniosków na pierwszą połowę środków z 2018 r. W styczniu 2018 r. BGK uruchomi przyjmowanie ostatnich wniosków na dopłaty MDM. W I i II kwartale 2017r. obserwowano liczne, niewielkie wzrosty i spadki limitów maksymalnych cen mkw. mieszkań dopuszczonych do programu MDM w 16 największych miastach. Ze względu na wyczerpanie się dostępnych w br. środków na dopłaty nie powinno to mieć wpływu na rynek mieszkaniowy.”

„W ramach uchwalonego przez rząd we wrześniu 2016 r. Narodowego Programu Mieszkaniowego, kompleksowo ujmującego zagadnienia składające się na politykę mieszkaniową państwa w horyzoncie średniookresowym, obserwowano kilka związanych z nim inicjatyw. Od IV kwartału 2016r. trwają prace nad powołaniem Narodowego Funduszu Mieszkaniowego (NFM) przy BGK Nieruchomości. Do NFM grunty będą wnosiły nie tylko samorządy i Skarb państwa, ale też spółki i spółdzielnie mieszkaniowe. Projekt ustawy dotyczący Indywidualnych Kont Mieszkaniowych (IKM) powinien trafić do parlamentu w pierwszym półroczu 2017 r.

Ministerstwo Finansów zakłada, że IKM będzie można otwierać w 2018 r., a wypłaty premii rozpoczną się od 2019 r., kiedy wygaśnie większość zobowiązań związanych z programem Mieszkanie dla Młodych. W ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem realizowanego przez BGK do końca 2016 r. zakontraktowanych zostało ponad 3,3 tys. lokali, z których ponad 900 udostępniono do wynajmu. W ramach dwóch pierwszych edycji Programu wspierającego budowę mieszkań czynszowych BGK przyjął wnioski o kredyty preferencyjne, dotyczące finansowania ponad 4 600 lokali. Nabór wniosków w trzeciej edycji programu ma zostać przeprowadzony w wrześniu 2017 r. Program jest realizowany od 2015r. i stanowi istotny element rządowego pakietu Mieszkanie Plus.”

 • Marvipol zawarł umowę kupna działek o łącznej powierzchni 1,4 tys. m kw., zlokalizowanych przy ul. Okrzei w Warszawie, gdzie planuje zrealizować projekt mieszkaniowy. W ramach inwestycji powstać ma budynek z ok. 4,5 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Marvipol planuje rozpocząć realizację projektu w I kw. 2018 r.

 • Polnord rozpoczął sprzedaż 139 mieszkań w ramach II etapu inwestycji Chabrowe Wzgórze w Kowalach koło Gdańska. Termin zakończenia budowy planowany jest na marzec 2018 r. Docelowo osiedle Chabrowe Wzgórze składać się będzie z pięciu budynków, w których powstanie łącznie 291 mieszkań. Budowa I etapu osiedla, składającego się z 3 budynków (152 lokale), zostanie zakończona we wrześniu 2017 r.

 • Dom Development wprowadził do sprzedaży 248 lokali w ramach IV etapu Osiedla Premium na warszawskim Bemowie. Planowany początek przekazań gotowych mieszkań w IV etapie to grudzień 2018 r. Łącznie na terenie Osiedla Premium znajdzie się około 1.000 lokali.

 • Według danych GUS liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju 2017 roku wzrosła o 56,2 proc. rdr, a mdm wzrosła 23,7 proc.

USA – S&P500

Na S&P500 bez zmian – stopniowy wzrost z małymi korektami. Zamknięcie na 2.435. pkt.

 

USA - S&P500 - 23.06.2017

POLSKA – WIG30

NA WIG30 konsolidacja w okolicy MA45. Zamknięcie na 2.673 pkt.

POLSKA – WIG30 - 23.06.2017

 

EURUSD

Na EURUSD trzeci tydzień korekty. Zamknięcie na 1.1151.

EURUSD - 23.06.2017

 

EURPLN

Na EURPLN naruszenie MA100 i szybki powrót. Zamknięcia na 4.2223.

EURPLN - 23.06.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 16.06.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


NIERUCHOMOŚCI

 • Informacje z raportu NBP nt. rynku mieszkaniowego w I kw. 2017r.:

  “Rynek pierwotny mieszkań w 6 największych miastach wszedł w fazę ekspansji. Przekroczono poziom sprzedaży mieszkań ze szczytu poprzedniego cyklu. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, a finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych nabywców”

  “Podaż mieszkań jak dotąd elastycznie dopasowywała się do wzrostu popytu – deweloperzy zaczynali nowe i kontynuowali istniejące projekty inwestycyjne. Struktura oferty mieszkań była dobrze dopasowana do struktury popytu. Utrzymanie elastycznej podaży to główne wyzwanie obecnej sytuacji i warunek utrzymania stabilnych cen”

  “Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania w Warszawie i 6M, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu”

  “Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych (bez umów renegocjowanych) wzrosła w omawianym kwartale o 10,9 mld zł, tj. o 10,2 proc. stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 12,3 proc. względem I kwartału 2016 r.”

  „Zapas niesprzedanych mieszkań na 6 największych rynkach 12 w Polsce zmniejszył się w omawianym kwartale o ok. 2,5 tys. mieszkań i wyniósł 50,2 tys. Jednocześnie zwiększyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

  Wzrost popytu mieszkaniowego był wyższy niż wzrost podaży. Wskaźnik czasu sprzedaży mieszkań n rynku pierwotnym w 6M zmniejszył się nieznacznie do 3 kwartałów w omawianym okresie. Zmniejszyła się liczba mieszkań oraz projektów w toku ważonych sprzedażą ora gotowych mieszkań wystawionych na sprzedaż. Deweloperzy dotychczas dobrze dopasowywali strukturę wielkości mieszkań do popytu, w odróżnieniu od sytuacji na rynku wtórnym, gdzie podaż wynika z istniejącej struktury zasobu mieszkaniowego. W segmencie nieruchomości popularnych cena jest nadal podstawowym kryterium wyboru mieszkania, zatem największym popytem cieszą się lokale kompaktowe, tj. dwupokojowe o niewielkim metrażu.Istnieje także stały popyt na mieszkania większe, tj. powyżej 60 mkw.”

  „W I kwartale 2017r. wzrosła liczba pozwoleń na budowę nowych mieszkań, zwłaszcza w istniejących projektach. Wysokie szacowane marże zysku deweloperskiego, jak i stopy zwrotu z projektów mieszkaniowych oraz wysoki popyt przełożyły się na zwiększenie liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań oraz liczby mieszkań oddanych do użytkowania.”

 • Grupa Murapol kupiła za 4,5 mln PLN netto nieruchomość we Wrocławiu o powierzchni 0,27 ha. Na nabytym gruncie ma powstać 106 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4,6 tys. m kw. oraz 7 lokali usługowych o powierzchni ok. 300 m kw. Harmonogram projektu zakłada rozpoczęcie prac budowlanych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2017 r., natomiast oddanie lokali do dyspozycji mieszkańców przewidziane jest na koniec 2018 r.

 • Lokum Deweloper podpisała przedwstępną umowę nabycia nieruchomości o powierzchni 4,29 ha we Wrocławiu za 32,1 mln zł netto. Nieruchomość przylega do działek o łącznej powierzchni 0,83 ha, które Lokum Deweloper nabył już wcześniej za 6 mln zł netto.

USA – S&P500

Na S&P500 mała konsolidacja. Zamknięcie na 2.431. pkt.

USA - S&P500 - 16.06.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 naruszenie MA45 i 3 coraz niższe lokalne szczyty. Zamknięcie na 2.654 pkt.

POLSKA – WIG30 - 16.06.2017

 

EURUSD

Na EURUSD korekta. Spadek kursu do 1.1147.

EURUSD - 16.06.2017

 

EURPLN

Na EURPLN kontynuacja odbicia, pokonany pór na MA45. Zamknięcia na 4.2342.

EURPLN - 16.06.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.