Jak wziąć kredyt hipoteczny? Ekspert radzi

Jak wziąć kredyt hipoteczny

Decyzja o zakupie mieszkania i zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest jedną z najtrudniejszych i często bardzo skomplikowanych kwestii. Marża, prowizja, oprocentowanie – co się kryje pod tymi hasłami i jak je należy interpretować? Kiedy należy rozpocząć procedurę wnioskowania o kredyt hipoteczny?

Przede wszystkim poszukiwania najlepszej oferty należy rozpocząć od policzenia zdolności kredytowej. Każdy bank ma inne procedury. Może okazać się, że w jednym banku nie możemy liczyć na żadne możliwości kredytowania, a w innym możemy otrzymać całkiem dużą kwotę. Na zdolność kredytową wpływa nie tylko wysokość dochodu, ale także jego rodzaj i czas trwania umowy. Kiedy już ustalimy, w którym banku możemy starać się o kredyt, przyjrzyjmy się ofercie. Co jest w niej najważniejsze – marża, prowizja, czy koszty około kredytowe?  Często bank kusi klienta niską marżą czy zerową prowizją. Najczęściej jednak wiąże się to z koniecznością wykupienia dodatkowego produktu – ubezpieczenia na życie bądź od utraty pracy. Należy przeliczyć, czy dla klienta taka promocja nie okaże się tylko pozorna.

Duży wpływ na wynik takich obliczeń ma okres kredytowania. Przy krótkim czasie spłaty kredytu marża nie wpłynie tak znacząco na całkowity koszt zobowiązania, jak przy maksymalnym okresie kredytowania. Następnie ważne jest ustalenie jakie warunki dodatkowe bank stawia przed klientem – czy jest wymagane założenie konta osobistego, czy zostanie wydana karta kredytowa oraz jakie są ich koszty.

Podsumowując, mnóstwo czynników ma wpływ na atrakcyjność oferty kredytowej i jej rzeczywiste koszty. Klienci często sami nie potrafią ich oszacować i w odpowiedni sposób porównać. W takiej sytuacji pomocny będzie ekspert finansowy, który znając oferty wielu banków na rynku, pomoże w doborze najlepszego rozwiązania.

Kolejnym krokiem procesu jest złożenie jednego bądź kilku wniosków kredytowych i skompletowanie wymaganych dokumentów, na podstawie listy, która ekspert przekazał Klientowi.

Po złożeniu kompletu dokumentów, w ciągu 21 dni zostanie wydana decyzja kredytowa. Czas oczekiwania zależy od banku, procedury procesowania wniosku kredytowego, a także od ilości złożonych w banku wniosków

Kiedy decyzja kredytowa okaże się pozytywna, klient powinien otrzymać od banku wzór umowy kredytowej. Należy szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi zapisami oraz porównać  je z warunkami przekazanymi w ofercie. Na tym etapie ekspert finansowy wyjaśni wszelkie wątpliwości, doprecyzuje niezrozumiałe sformułowania oraz omówi wszystkie prawa i obowiązki kredytobiorcy. Będzie również towarzyszył klientowi w banku w trakcie podpisywania umowy kredytowej, a także dopilnuje aby zostały spełnione wszystkie warunki konieczne do wypłaty przez bank środków z kredytu.

Potem pozostaje już tylko spłacanie rat i radość z posiadania własnej nieruchomości.

Raport analityczny 11.07.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

  • Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rdr o 1,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc.

  • Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2017 na poziomie 4,0 proc., a wzrost cen na poziomie 1,9 proc. Wzrost PKB w NBP w 2018 r. zakłada na poziomie 3,5 proc., a w 2019 r. na poziomie 3,3 proc. Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie 1,9 proc., 2,0 proc. oraz 2,5 proc. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2017 r. będzie spożycie indywidualne przy stopniowo rosnąca dynamika nakładów inwestycyjnych. “Do szybkiego wzrostu konsumpcji przyczyni się dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wypłaty z programu „Rodzina 500 plus”, które pozytywnie wpływają na siłę nabywczą i nastroje gospodarstw domowych. Rosnąca w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika nakładów brutto na środki trwałe, zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw, związana jest z napływem środków z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ustępowaniem zwiększonej w ub.r. niepewności dotyczącej otoczenia biznesowego i perspektyw sprzedażowych raportowanej przez przedsiębiorstwa niefinansowe”.

  • Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,2 proc. vs 7,4 proc. w maju. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2017 roku wyniosła 1,15 mln osób i w porównaniu do maja spadła o 49,3 tys. osób. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca była o 239,7 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 17,2 proc.). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do UP w czerwcu 2017 roku wyniosła 146,1 tys.

NIERUCHOMOŚCI

  • Według danych GUS ceny lokali mieszkalnych w I kwartale 2017 roku spadły o 0,5 proc. kdk.

  • Według danych BIK banki i SKOK-i przesłały w czerwcu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 20,4 proc. niż przed rokiem. W przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 20,4 proc. w porównaniu z czerwcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 14,5 proc. Średnia kwota wnioskowanego kredytu w czerwcu wyniosła 232,5 tys. zł i była wyższa o 10,1 proc. w porównaniu z czerwcem roku ubiegłego.

  • Dekpol otrzymał pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków wielorodzinnych “Młoda Morena” w Gdańsku. Spółka planuje budowę 113 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5932 m kw. Pierwsze lokale zostaną oddane do użytku w I kwartale 2019 roku, a realizacja całego etapu zostanie zakończona w II kwartale 2019 roku.

  • Murapol w II kwartale podpisał 795 umów sprzedaży mieszkań, wobec 593 zawartych w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I poł. roku grupa sprzedała 1.609 mieszkań (o 24 proc. więcej rdr) i podtrzymuje plan sprzedaży 4.000 lokali w całym 2017r. Najwięcej umów podpisanych w pierwszym półroczu 2017 roku dotyczy lokali mieszkalnych w inwestycjach realizowanych we Wrocławiu – 363, Krakowie – 295 oraz Warszawie – 272. Wysoki poziom sprzedaży odnotowano również w Poznaniu – 199 umów, Katowicach – 144 oraz Tychach – 103. Grupa wprowadziła w I półroczu do sprzedaży ok. 700 lokali mieszkalnych w pięciu inwestycjach.

  • Echo Investment sprzedało przedwstępnie w II kwartale 297 mieszkań, wobec 162 mieszkań sprzedanych w II kwartale 2016 r. – podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku 2017 r. Echo sprzedało umowami przedwstępnymi 554 mieszkania, wobec 309 w analogicznym okresie 2016 r. W II kwartale 2017 r. Echo zawarło z klientami 58 umów ostatecznych przenoszących własność mieszkania, wobec 129 umów zawartych w II kwartale 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. zawarto 148 umów ostatecznych sprzedaży mieszkania, wobec 175 umów w analogicznym okresie 2016 r.

  • Grupa Polnord w I półroczu 2017 r. sprzedała na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 651 lokali netto. Największą sprzedaż mieszkań odnotowano na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście i Warszawie.

USA – S&P500

Na S&P500 kurs porusza się wzdłuż MA45. Zamknięcie na 2.426 pkt. Wsparcie 2.419 pkt.

USA - S&P500 - 11.07.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 kontynuacja trendu bocznego. Zamknięcie na 2.658 pkt.

POLSKA – WIG30 - 11.07.2017

 

EURUSD

Na EURUSD kolejny tydzień wzrostów. Zamknięcie na 1.1464.

EURUSD - 11.07.2017

 

EURPLN

EURPLN szykuje się do przełamania oporu MA100. Zamknięcie na 4.2387.

EURPLN - 11.07.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Czemu pośrednicy kredytowi są potrzebni klientom?

Pośrednicy kredytowi są potrzebni klientom

Nie ucichły jeszcze głosy po podpisaniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Kredycie Hipotecznym, w której to ustawie rozstrzygały się m.in. losy o być albo nie być dla pośredników kredytowych. Zastanówmy się więc, dlaczego pośrednicy kredytowi są klientom potrzebni, czy klienci nie mogliby wszystkich spraw związanych z kredytem mieszkaniowym załatwić sami bezpośrednio w banku… .

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników chociażby: sytuacji osobistej klienta, jego wiedzy na temat kredytów, maksymalnego czasu jaki mamy na załatwienie kredytu itp.

               Trzeba zaznaczyć, że z powodu kolejnych rekomendacji wprowadzanych przez KNF obecnie znacznie trudniej jest uzyskać kredyt hipoteczny, a warunki proponowane przez banki i sposób liczenia zdolności zmieniają się z dnia na dzień. Dlatego samemu klientowi ciężko jest śledzić na bieżąco oferty banków i ocenić, czy otrzyma kredyt, w jakim banku będą najlepsze dla niego warunki, na jaką kwotę ma zdolność oraz ile będzie trwała cała procedura kredytowa. Najlepiej zorientowaną osobą w ofertach i procedurach różnych banków będzie właśnie doradca kredytowy.

               Skorzystanie z usług pośrednika kredytowego pozwoli zaoszczędzić przede wszystkim czas, który Klient musiałby poświęcić na umówienie się na spotkania i odwiedzenie wielu placówek banków oraz analizowanie szczegółowo otrzymanych ofert. Natomiast odwiedzając doradcę kredytowego, w jednym miejscu Klient otrzyma szczegółową ofertę kredytu hipotecznego kilku banków. Doradca powinien zaprezentować ofertę banków, które oferują kredyty zgodne z naszymi oczekiwaniami – np. z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów, z minimalnymi kosztami przyznania kredytu, minimalnym wkładem własnym, z lub bez ubezpieczeń oraz omówić dobre i słabsze strony poszczególnych rozwiązań. Podsumowując, dzięki skorzystaniu z usług doradcy kredytowego mamy możliwość przy minimum wysiłku uzyskać maksimum wiedzy.

               Po drugie pośrednik kredytowy szybko jest w stanie ocenić możliwości finansowe Klienta. Ponieważ w związku z kolejnymi rekomendacjami KNF banki wymagają coraz większego wkładu własnego oraz coraz bardziej restrykcyjnie liczą zdolność kredytową, jako potencjalni kredytobiorcy nie są w stanie ocenić, czy zarobki pozwolą na uzyskanie kredytu hipotecznego. Doradca powinien więc sprawdzić zdolność kredytową według wymagań różnych banków i na tej podstawie wybrać te, w których Klient ma największą szansę na uzyskanie kredytu przy możliwie najlepszych warunkach. Warto zaznaczyć, że każdy bank ma własną politykę przyznawania kredytów i w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów (np. umowa o pracę, działalność gospodarcza, umowa zlecenie, umowa najmu, kontrakt) w różny sposób analizując sytuację finansową klientów liczy zdolność kredytową oraz bada ryzyko związane z konkretną transakcją.

               Po trzecie warto zaznaczyć, że całą wiedzę i pomoc doradcy finansowego Klient otrzymuje całkowicie za darmo. Co prawda korzystanie z usług pośredników niektórym osobom kojarzy się z koniecznością płacenia prowizji, ale pośrednik kredytowy nie działa na zadach agencji nieruchomości i nie ma możliwości pobierania żadnych opłat od swoich klientów, więc jego usługi nie generują żadnych dodatkowych kosztów. Skorzystanie z usług doradcy kredytowego może nawet przynieść zysk, w sytuacji jeżeli doradcy udałoby się wynegocjować lepsze warunki  niż te, które sami moglibyśmy uzyskać w banku.  Jest więc możliwość osiągnięcia zysku bez ponoszenia żadnych dodatkowych wydatków.

               Samo złożenie wniosku o kredyt hipoteczny wiąże się z koniecznością zgromadzenia wielu dokumentów wymaganych przez banki do podjęcia decyzji kredytowej. Wprawdzie każdy z banków ma listę wymaganych dokumentów, ale klientowi, który często po raz pierwszy stara się kredyt, nie trudno pogubić się w gąszczu papierów. W banku należy przedstawić m.in. dowody osobiste, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, wyciągi z konta osobistego, a także dokumenty związane z kupowaną nieruchomości np. umowę przedwstępną, dokumenty związane z inwestycją deweloperską itp. Część dokumentów musimy oczywiście zgromadzić profesjonalny doradca może uzyskać sam, oszczędzając w ten sposób czas Klientów. Poza tym doradca powinien również zadbać o to, aby Klienci wnioski kredytowe wypełnili poprawnie, dzięki czemu bank nie będzie żądał uzupełniania informacji, co znacznie przedłużyłoby proces udzielania kredytu.

               Na koniec warto dodać, że profesjonalny doradca kredytowy nie tylko bezpiecznie przeprowadzi nas przez cały proces udzielania kredytu hipotecznego, ale także w trakcie spłaty zobowiązania zawsze będzie służył wiedzą i pomocą (może ułatwić nam współpracę z bankiem na każdym etapie i np. po kilku latach zaproponować korzystniejsze warunki kredytowania), warto więc być z nim w stałym kontakcie telefonicznym. Może nam to pomóc zmniejszyć wysokość comiesięcznych zobowiązań, jeśli pośrednik – jako osoba dobrze zorientowana w aktualnych ofertach – doradzi zmianę starego kredytu na korzystniejszy.

               Podsumowując – zawsze lepiej jest skorzystać z wiedzy i pomocy specjalisty – niezależnego doradcy kredytowego, zwłaszcza, że pomoc takiego doradcy jest zupełnie bezpłatna dla Klienta. Doradca współpracujący z bankiem jest bowiem wynagradzany za swoją pracę przez bank po udzieleniu kredytu, a zatem nie zażąda zapłaty od kredytobiorcy. Ten system wynagradzania gwarantuje, że doradca bardzo zaangażuje się w proces ubiegania się o kredyt, ponieważ od pomyślności tych starań zależy jego wynagrodzenie. Ponadto warunki kredytu hipotecznego zaciągniętego przy pomocy doradcy kredytowego są takie same jak w banku bezpośrednio. Zdarzają się nawet przypadki, że u “dużych” doradców kredytowych jak np. Gold Finance uzyskujemy lepsze warunki niż w samym banku i to już na pewno będzie stanowiło wymierną korzyść dla klienta.

Co dla Klienta oznacza wprowadzenie ustawy…

 

W grudniu ubiegłego roku Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt „Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami”, który w dalszym etapie skierowany został do Sejmu RP – a ściśle – na obrady Komisji Finansów Publicznych.  24-go stycznia w ramach prac Komisji odbyło się pierwsze czytanie Ustawy, która w rezultacie została skierowana do prac podkomisji sejmowej.

Jak możemy przeczytać w komunikacie rządowym „nowe przepisy powinny przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta zarówno na rynku kredytów konsumenckich, jak i kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (kredytów hipotecznych)”.

Wzrosną koszty kredytu dla klientów

Z dostępnych danych  wynika, że pośrednicy dostarczają do banku około 50% sprzedaży kredytów hipotecznych. Wiele banków przez lata funkcjonowania z pośrednikami zmniejszyła sieć kosztownych oddziałów oraz ograniczyła specjalistów kredytu hipotecznego. W sytuacji, gdy usługa pośrednika ma być dodatkowo płatna dla klienta, to prawdopodobnie w większości sytuacji po prostu z niej zrezygnuje, co oznacza,  że pójdzie po kredyt bezpośrednio do banku. Dla banków oznacza to konieczność odbudowania sieci specjalistów kredytowych, co będzie łączyć się z poniesieniem kosztów. Zdecydowanie droższe będzie także jej utrzymanie w porównaniu z  kosztem pośrednika, któremu bank płaci dopiero za zrealizowaną transakcję. Dla klienta natomiast oznaczać to będzie wzrost kosztów uzyskania kredytu hipotecznego, zarówno dla tych, którzy mimo wszystko zdecydują się na skorzystanie z usługi pośrednika, jak i dla tych, którzy udadzą się po kredyt bezpośrednio do banku.

Samodzielne porównywanie ofert nie zawsze oznacza korzyści

Klienci w większości przypadków będą podejmować próbę samodzielnego znalezienia najkorzystniejszej oferty. Może to powodować nietrafione decyzje oraz dużo mniejszy dostęp do różnorodnych ofert, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma dostępnych oddziałów wszystkich – mniejszych i średnich banków. Kolejnym niebezpieczeństwem jest pojawienie się pośredników, którzy korzystając z możliwości pobierania opłat od klientów, wywindują stawki za „załatwienie” kredytu do stawek nawet 5-, 10-, czy 15-procentowych.