Raport analityczny 04.10.16

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • W przyjętym przez rząd projekcie budżetu przyszłoroczne dochody podatkowe wzrosły o 1.309 mln PLN w porównaniu do projektu sierpniowego. Wyższe o 1.217 mln PLN są dochody z CIT, a z VAT o 483 mln PLN. Zamiast wpływów z podatku od sprzedaży detalicznej, w wysokości 1.590,5 mln PLN zaplanowano 1.200 mln PLN z dochodów z obciążeń podatkowych handlu wielkopowierzchniowego.

 • Średnie oprocentowanie nowych i renegocjowanych złotowych kredytów ogółem w sierpniu nie zmieniło się od lipca i wyniosło 5,0 proc.

ŚWIAT

 • W opublikowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy październikowym raporcie World Economic Outlook podano dane dot. globalnej gospodarki:

  • w pierwszej połowie 2016 r. światowy wzrost gospodarczy wyniósł 2,9 proc.
  • planowany wzrost dla całego świata w 2016r. wyniesie 3,1 proc., a w 2017r. o 3,4 proc.
  • wzrost w krajach rozwiniętych wyniesie 1,6 proc. w 2016 r. i 1,8 proc. w 2017 r.,
  • prognoza wzrostu USA w 2016 r. została obniżona o 0,6 pkt. proc. do 1,6 proc., a na 2017 r. do 2,2 proc. z 2,5 proc.
  • prognoza wzrostu dla Niemiec w 2016 r. została podniesiona o 0,1 pkt. proc. do 1,7 proc., a na 2017r. została podniesiona do 1,4 proc.
  • prognoza wzrostu dla rynków wschodzących na 2016 + 4,2 proc., a na 2017 +4,6 proc.
  • prognoza MFW dla wzrostu w Chinach na 2016r.+ 6,6 proc. i +6,2 proc. na 2017r.

USA

 • Według sondażu NBC News i Survey Monkey gdyby wybory odbyły się na przełomie września i października 50 proc. Amerykanów zagłosowałoby na Hilary Clinton, a na Donalda Trumpa 44 proc.

NIERUCHOMOŚCI

 • WGrupa Echo Investment w 3 kwartale 2016 r. sprzedała 194 mieszkania, o 55 więcej niż przed rokiem. Od początku roku podpisano 502 umowy przedwstępne sięgnęła 502 lokali
  – 159 więcej niż przed rokiem.

 • Dom Development sprzedał netto w III kwartale 2016 roku 705 lokali, co oznacza 10 proc. wzrost rdr.

 • Informacje z kwartalnego raportu NBP dot. rynku nieruchomości mieszkaniowych
  w II kwartale:

  “Pomimo obserwowanego ożywienia ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynkach pierwotnych analizowanych miast wykazywały stabilizację. Jedynie w Warszawie na rynku wtórnym zanotowano spadek cen związany ze sprzedażą większej liczby mieszkań z niższą ceną m2. – o słabszej jakości lub lokalizacji”

  “W II kwartale 2016 r. udzielono kredytów o wartości 11,6 mld zł, co oznacza wzrost o 19,7 proc. wobec ub. kwartału oraz wzrost o 9,6 proc. względem II kw. 2015 r. Jakość mieszkaniowych kredytów złotowych jest wysoka, udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na koniec II kwartału 2016 r. na poziomie ok. 2,6 proc.”

  “Nadal utrzymywała się wysoka szacowana rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych. Wyniki szacunków potwierdza bardzo duża liczba rozpoczynanych i wprowadzanych na rynek kolejnych nowych projektów inwestycyjnych. Zapasy niesprzedanych mieszkań na sześciu największych rynkach zwiększył się w omawianym okresie o ok. 2,7 tys. mieszkań i wyniósł 51 tys.”.

  „Od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów nominowanych w walutach obcych w strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach, co jest korzystne dla stabilności finansowej i makroekonomicznej. Zmniejszanie się udziału mieszkaniowych kredytów walutowych jest zarówno wynikiem zaprzestania udzielania tych kredytów osobom nieotrzymującym regularnych dochodów w tej walucie, jak również regularnej amortyzacji oraz wcześniejszych spłat i refinansowania. Ich jakość pozostaje nadal wysoka – udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na koniec II kwartału 2016 r. na poziomie ok. 3,3%.”

USA – S&P500

S&P500 bez zmian, ruchy nad wsparciem, w wąskim kanale MA45-MA100. Zamknięcie na 2.149

POLSKA – WIG30

Lekki trend spadkowy utrzymuje się. Po ostatniej sesji wzrostowej zamknięcie na 2.026 pkt.

EURUSD

Na EURUSD wahania w zakresie 1.1150-1.1250. Zamknięcie na 1.1204

EURPLN

Złotówka broni się pod oporem MA300. Zamknięcie na 4.3072

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność. GF

PlikOpisRozmiar pliku
pdf GF raport analityczny 2016-10-04566 KB

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty firmowe

Kredyty firmowe

Produkty pozabankowe

Produkty pozabankowe

Nieruchomości

Nieruchomości

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia