Raport analityczny 11.07.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

  • Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rdr o 1,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc.

  • Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2017 na poziomie 4,0 proc., a wzrost cen na poziomie 1,9 proc. Wzrost PKB w NBP w 2018 r. zakłada na poziomie 3,5 proc., a w 2019 r. na poziomie 3,3 proc. Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie 1,9 proc., 2,0 proc. oraz 2,5 proc. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2017 r. będzie spożycie indywidualne przy stopniowo rosnąca dynamika nakładów inwestycyjnych. “Do szybkiego wzrostu konsumpcji przyczyni się dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wypłaty z programu „Rodzina 500 plus”, które pozytywnie wpływają na siłę nabywczą i nastroje gospodarstw domowych. Rosnąca w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika nakładów brutto na środki trwałe, zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw, związana jest z napływem środków z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ustępowaniem zwiększonej w ub.r. niepewności dotyczącej otoczenia biznesowego i perspektyw sprzedażowych raportowanej przez przedsiębiorstwa niefinansowe”.

  • Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,2 proc. vs 7,4 proc. w maju. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2017 roku wyniosła 1,15 mln osób i w porównaniu do maja spadła o 49,3 tys. osób. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca była o 239,7 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 17,2 proc.). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do UP w czerwcu 2017 roku wyniosła 146,1 tys.

NIERUCHOMOŚCI

  • Według danych GUS ceny lokali mieszkalnych w I kwartale 2017 roku spadły o 0,5 proc. kdk.

  • Według danych BIK banki i SKOK-i przesłały w czerwcu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 20,4 proc. niż przed rokiem. W przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 20,4 proc. w porównaniu z czerwcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 14,5 proc. Średnia kwota wnioskowanego kredytu w czerwcu wyniosła 232,5 tys. zł i była wyższa o 10,1 proc. w porównaniu z czerwcem roku ubiegłego.

  • Dekpol otrzymał pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków wielorodzinnych “Młoda Morena” w Gdańsku. Spółka planuje budowę 113 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5932 m kw. Pierwsze lokale zostaną oddane do użytku w I kwartale 2019 roku, a realizacja całego etapu zostanie zakończona w II kwartale 2019 roku.

  • Murapol w II kwartale podpisał 795 umów sprzedaży mieszkań, wobec 593 zawartych w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I poł. roku grupa sprzedała 1.609 mieszkań (o 24 proc. więcej rdr) i podtrzymuje plan sprzedaży 4.000 lokali w całym 2017r. Najwięcej umów podpisanych w pierwszym półroczu 2017 roku dotyczy lokali mieszkalnych w inwestycjach realizowanych we Wrocławiu – 363, Krakowie – 295 oraz Warszawie – 272. Wysoki poziom sprzedaży odnotowano również w Poznaniu – 199 umów, Katowicach – 144 oraz Tychach – 103. Grupa wprowadziła w I półroczu do sprzedaży ok. 700 lokali mieszkalnych w pięciu inwestycjach.

  • Echo Investment sprzedało przedwstępnie w II kwartale 297 mieszkań, wobec 162 mieszkań sprzedanych w II kwartale 2016 r. – podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku 2017 r. Echo sprzedało umowami przedwstępnymi 554 mieszkania, wobec 309 w analogicznym okresie 2016 r. W II kwartale 2017 r. Echo zawarło z klientami 58 umów ostatecznych przenoszących własność mieszkania, wobec 129 umów zawartych w II kwartale 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. zawarto 148 umów ostatecznych sprzedaży mieszkania, wobec 175 umów w analogicznym okresie 2016 r.

  • Grupa Polnord w I półroczu 2017 r. sprzedała na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 651 lokali netto. Największą sprzedaż mieszkań odnotowano na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście i Warszawie.

USA – S&P500

Na S&P500 kurs porusza się wzdłuż MA45. Zamknięcie na 2.426 pkt. Wsparcie 2.419 pkt.

USA - S&P500 - 11.07.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 kontynuacja trendu bocznego. Zamknięcie na 2.658 pkt.

POLSKA – WIG30 - 11.07.2017

 

EURUSD

Na EURUSD kolejny tydzień wzrostów. Zamknięcie na 1.1464.

EURUSD - 11.07.2017

 

EURPLN

EURPLN szykuje się do przełamania oporu MA100. Zamknięcie na 4.2387.

EURPLN - 11.07.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

PlikOpisRozmiar pliku
pdf GF raport analityczny 2017-07-11468 KB

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty firmowe

Kredyty firmowe

Produkty pozabankowe

Produkty pozabankowe

Nieruchomości

Nieruchomości

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia