Raport analityczny 12.04.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Według NBP inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rdr wyniosła w marcu 0,6 proc. wobec 0,3 proc. w lutym.

 • Według szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów wzrost PKB w Polsce w I kwartale wyniósł powyżej 3 proc., a realne, że sięgnął 3,5 proc.

 • Według wiceministra finansów efekt obniżenia wieku emerytalnego w 2018 r. to około 10 mld zł

 • Według Komisji Nadzoru Finansowego średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres trzech ostatnich lat wyniosła 12,92 proc.

 • Według Eurostat produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w lutym o 4,9 proc. rdr, po wzroście o 4,3 proc. rdr w styczniu.

 • Zysk Narodowego Banku Polskiego w 2016 r. wyniósł 9.200.987 tys. zł, czyli 905.206 tys. zł więcej niż w 2015 r. Zgodnie z ustawą o NBP 95 proc. kwoty zysku zostanie przekazane do budżetu państwa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów.

 • Według Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w marcu spadła do 8,2 proc. z 8,5 proc. w lutym. Liczba bezrobotnych na koniec marca br. wyniosła 1,33 mln osób i w porównaniu do końca lutego 2017 roku spadła o 57,7 tys. osób. Pracodawcy zgłosili w marcu do urzędów pracy 167,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 30 tys. więcej niż miesiąc temu.

 • Według prezesa NBP stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym poziomie do końca 2017 r., a inflacja w 2018 r. ustabilizuje się średnio na poziomie 2,0 proc.

 • Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej

USA

 • Według Stowarzyszenia Banków Hipotecznych indeks wniosków o kredyt hipoteczny wyrównany sezonowo zwyżkował w tygodniu zakończonym 7 kwietnia o 1,5 proc.

 • Według Departamentu Pracy liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w marcu wzrosła o 98 tys. wobec 180 tys. oczekiwań. Stopa bezrobocia wyniosła 4,5 proc. przy konsensusie 4,7 proc.

 • Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 53 pkt.

NIERUCHOMOŚCI

 • J.W. Construction sprzedał w I kw. 2017 roku na podstawie umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz na podstawie płatnych rezerwacji łącznie 401 lokali wobec 343 lokali rok wcześniej

 • Echo Investment ma obecnie w budowie 18 projektów mieszkaniowych z 2 tys. mieszkań. Do końca 2017 roku planuje jeszcze rozpocząć budowę i sprzedaż 10 inwestycji z 1.277 mieszkaniami. W ofercie spółki znajduje się aktualnie ponad 1.060 mieszkań.

 • Ronson sprzedał w I kwartale 2017 roku 260 lokali, o 26 proc. więcej niż w I kw. 2016.

 • Marvipol sprzedał w I kwartale 180 mieszkań i lokali usługowych, o 6,5 proc. więcej rdr..

 • Banki i SKOK-i przesłały w marcu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 1,9 proc. niż przed rokiem, a na konsumpcyjne o 9,4 proc.

 • Raport NBP: “Inwestycja mieszkaniowa (bez liczenia kosztów transakcyjnych) nadal jest krótkookresowo opłacalna. Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych” “Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu”

USA – S&P500

S&P500 w okolicy wsparć MA45. Zamknięcie lekko poniżej, na 2.346 pkt.

USA - S&P500 - 12.04.2017

 

POLSKA – WIG30

Korekta na WIG30. Niewielkie zejście pod MA45. Zamknięcie na 2.542 pkt.

 

POLSKA – WIG30 - 12.04.2017

EURUSD

Silna korekta zatrzymana na 1.06. Para w trendzie bocznym z tendencją wzrostową.

EURUSD - 12.04.2017

EURPLN

Umocnienia złotówki ciąg dalszy. Zamknięcie na 4.2465.

EURPLN - 12.04.2017

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

PlikOpisRozmiar pliku
pdf GF raport analityczny 2017-04-12464 KB

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty firmowe

Kredyty firmowe

Produkty pozabankowe

Produkty pozabankowe

Nieruchomości

Nieruchomości

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia