Raport analityczny 16.01.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia


 

POLSKA

 • Agencja ratingowa Moody’s podtrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A2/P-1 dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i PLN z perspektywą negatywną.

 • Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje niezmieniona na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję o potwierdzeniu dotychczasowej oceny ratingowej wskazuje na solidne fundamenty makroekonomiczne w tym stabilny system bankowy oraz właściwą politykę pieniężną. Według agencji ostatnie propozycje dotyczące kredytów hipotecznych w CHF znacząco osłabiły ryzyko dla sektora bankowego. Koszty związane ze zwrotem spreadów walutowych dla kredytobiorców mimo, że są nadal relatywnie wysokie nie powinny stanowić problemu dla banków.

W komunikacie przedstawione zostały szacunki agencji dotyczące dynamiki PKB na najbliższe lata. Agencja prognozuje przyspieszenie wzrostu z 2,7% w 2016 r. do 3% w 2017 r. i 3,2% w 2018 r. Analitycy agencji oczekują przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego wskutek wzrostu wykorzystania środków unijnych, spadku stopy bezrobocia oraz wsparcia finansowego dla rodzin (Program Rodzina 500+).

Agencja ratingowa przewiduje wzrost deficytu budżetowego w bieżącym roku do 3% z szacowanego 2,5% w 2016 r. Wartości długu publicznego w kolejnych latach, prognozowane przez Fitch, są niższe niż projekcje MF zawarte w Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych na lata 2017-2020.

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB lub dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego wskutek poprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku pogorszenia sytuacji finansów publicznych (wzrostu relacji długu publicznego do PKB w średnim horyzoncie lub wzrostu deficytu budżetowego powyżej 3%) a także w przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej (pogorszenia klimatu inwestycyjnego, niestabilnej sytuacji makroekonomicznej lub spadku PKB).

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2017 rok. Według założeń budżetu PKB wzrośnie o 3.6 proc., stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 8.0 proc, a inflacja 1.3 proc.

 • Według danych GUS udział Niemiec w polskim eksporcie zwiększył się w okresie styczeń-listopad o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. i wyniósł 27,3 proc., a w imporcie wzrósł o 0,7 pkt. proc. i stanowił 23,5 proc.

 • Nadwyżka w handlu zagranicznym w okresie styczeń-listopad wyniosła 4.361,1 mln euro. Tym samym eksport wzrósł o 1,7 proc. a import o 0,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.

 • Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 r. wzrosły rdr o 0,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. Inflacja średnioroczna w 2016 r. wyniosła – 0,6 proc.

 • Deficyt sektora rządowego i samorządowego w III kw. wyniósł 7,758 mld zł.

 • Adam Glapiński, prezes NBP, ocenił, że “zupełnie nie widzi” podwyżek stóp procentowych w horyzoncie 2017 r. Dodał, że inflacja na pewno dotknie dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego w 2017 r., ale nie samego celu. Poinformował również, że NBP nie zamierza stosować luzowania ilościowego.

 • Według NBP zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2016 roku wyniósł 13,035 mld zł, co oznacza wzrost o 20,5 proc. rdr.

 

EU

 • Według minutes EBC w ocenie Członków Rady Prezesów inflacja w strefie euro w najbliższych miesiącach znacząco wzrośnie głównie na skutek presji czynników bazowych. Przeszkodą we wzroście inflacji mogą być niepewność polityczna i gospodarcza oraz spowolnienie tempa reform strukturalnych. Rynek pracy może rosnąć bardziej dynamicznie niż zakładano.

 • Według Eurostat stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 9,8 proc., najniżej od 7 lat.

 

NIEMCY

 • Według niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w 2016 r. o 1,9 proc. rdr, bez uwzględniania czynników sezonowych. Po uwzględnieniu dni roboczych niemiecki PKB wzrósł w 2016 r. o 1,8 proc. rdr, po wzroście w 2015 r. o 1,5 proc..

 

USA

 • W USA nastąpił wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA o 5,8 proc. tdt. Za Stowarzyszeniem Banków Hipotecznych (MBA).

 

NIERUCHOMOŚCI

 • Wikana planuje rozpocząć w 2017 r. realizację dziewięciu nowych projektów, łącznie 770 mieszkań. Deweloper planuje nowe inwestycje w pięciu miastach południowo-wschodniej Polski: Lublinie, Janowie Lubelskim, Tarnobrzegu, Przemyślu i Rzeszowie. W 2016 r. Wikana podpisała umowy deweloperskie i przedwstępne nai 270 mieszkań wobec 247 rok wcześniej.

 • Według BIK banki i SKOK-i przesłały w grudniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 7,7 proc. rdr, a na konsumpcyjne wyższą o 10,9 proc. rdr.

 

Liczba sprzedanych mieszkań przez deweloperów
   
IV 2016
IV 2015
2016
2015
Archicom
237
153
942
611
Atal
682
485
2436
1690
Budimex
494
481
1615
1918
Dom Development
714
678
2735
2383
Echo Investment
422
248
925
591
J.W. Construction
404
380
1575
1569
LC Corp
651
743
2092
2072
Lokum
224
131
645
486
Marvipol
207
191
627
600
Murapol
1004
668
3042
2400
Polnord
241
262
1023
1054
Robyg
846
564
2957
2333
Ronson
275
248
821
906
Vantage Development
210
163
812
613
Victoria Dom
118
128
493
493
Wikana
111
103
270
247

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność. GF

 

PlikOpisRozmiar pliku
pdf GF raport analityczny 2017-01-16345 KB

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty firmowe

Kredyty firmowe

Produkty pozabankowe

Produkty pozabankowe

Nieruchomości

Nieruchomości

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia