Raport analityczny 19.04.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2017 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2018 r. 3,2 proc.

 • MFW pozostawił prognozę deficytu sektora finansów publicznych w 2017 r. na poziomie 2,9 proc. PKB i obniżył ją na 2018 r. do 2,6 proc. z 2,9 proc. PKB wcześniej. W nowej prognozie MFW podniósł natomiast ścieżkę długu publicznego

 • Według GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu wyniosło 4.577,86 zł, co oznacza, wzrost rdr o 5,2 proc.

 • Według wiceministra finansów wzrost poziomu ściągalności podatków w 2018 r. wyniesie 8 mld zł, w 2019 r. 6 mld zł, a w 2020 r. 4 mld zł

 • Według GUS Udział Niemiec w polskim eksporcie spadł po lutym o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. i wyniósł 27,6 proc., a w imporcie spadł o 0,6 pkt. proc. i stanowił 22,2 proc.

 • Według Ministerstwa Rozwoju na koniec I kwartału Polska otrzymała w ramach funduszy UE 3,6 mld euro czyli 4,6 proc. całej alokacji na lata 2014-2020.

EU

 • Według Eurostat ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,5 proc. w marcu w ujęciu rdr. W II ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,0 proc. rdr.

USA

 • Według Departamentu Pracy liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 1 tys. do 234 tys. z 235 tys. tydzień wcześniej.

WIELKA BRYTANIA

 • Brytyjska Izba Gmin poparła w środę rządowy wniosek o samorozwiązanie parlamentu, zgodnie z którym przedterminowe wybory parlamentarne odbędą się 8 czerwca – trzy lata wcześniej, niż wynikało z kalendarza wyborczego. Za propozycją przedstawioną przez premier Theresę May zagłosowało 522 posłów. Rządowy wniosek musiał uzyskać 434 głosy (2/3 posłów). Rozwiązanie parlamentu obecnej kadencji nastąpi w nocy z 2 na 3 maja.

MFW

 • W raporcie World Economic Outlook Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył szacunki dynamiki wzrostu gospodarczego na świecie w 2017 r. do 3,5 proc. z 3,4 proc. Prognoza na 2018 r. pozostała bez zmian na poziomie 3,6 proc. Zrewidowano w górę prognozy wzrostu PKB m.in. dla Wlk. Brytanii, Japonii i Chin. Bez zmian pozostawiono szacunki dla USA. Tempo wzrostu gospodarczego w USA w 2017 r. wyniesie 2,3 proc., a w 2018 r. 2,5 proc. Wzrost PKB w Japonii w 2017 r. wyniesie 1,2 proc., a w 2018 r. 0,6 proc. Dynamika PKB Wlk. Brytanii w ocenie Funduszu ma wynieść w 2017 r. 2,0 proc., a w 2018 r. 1,5 proc., co oznacza rewizję w górę odpowiednio o 0,5 pkt. proc. oraz 0,1 pkt. proc. MFW prognozuje, że PKB Chin wzrośnie w 2017 r. o 6,6 proc., a w 2018 r. o 6,2 proc., co oznacza rewizję szacunków względem stycznia w górę odpowiednio o 0,1 pkt. proc. oraz 0,2 pkt. proc.

NIERUCHOMOŚCI

 • Dekpol w pierwszym kwartale 2017 r. sprzedał 229 mieszkań na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych. W tym samym okresie poprzedniego roku zakontraktowano sprzedaż 146 lokali.

 • Atal rozpoczął sprzedaż 250 lokali w ramach zlokalizowanego w Gdańsku projektu Atal Baltica Towers.

USA – S&P500

S&P500 szósty tydzień korekty. Wsparcie w okolicy 2.300 pkt. Opór 2.360 pkt.

USA - S&P500 - 19.04.2017

 

POLSKA – WIG30

Odbicie na WIG30. MA45 i 2.600 pkt. przekroczone. Zamknięcie na 2.606 pkt.

POLSKA – WIG30 - 19.04.2017

 

EURUSD

Na EURUSD wzrost do 1.07. Opór na 1.08. Zamknięcie na 1.0711.

EURUSD - 19.04.2017

EURPLN

Eurozłoty w konsolidacji z lekką tendencją wzrostową. Zamknięcie na 4.2579.

EURPLN - 19.04.2017

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

PlikOpisRozmiar pliku
pdf GF raport analityczny 2017-04-19468 KB

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty firmowe

Kredyty firmowe

Produkty pozabankowe

Produkty pozabankowe

Nieruchomości

Nieruchomości

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia