Raport analityczny 26.10.16

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

  • Według danych GUS na koniec września stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 8.3%. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w woj. poznańskim 5.1%. Najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim – 13.7%. Łącznie w urzędach pracy w Polsce na koniec września było zarejestrowanych 1.324 mln osób.

  • Informacja GUS o sytuacji gospodarczej w kraju po trzech kwartałach 2016r. „W okresie styczeń–wrzesień br. w polskiej gospodarce przeważały tendencje wzrostowe. Tempo wzrostu w skali roku produkcji sprzedanej przemysłu w III kwartale br. było wolniejsze niż w dwóch poprzednich. Spadek produkcji budowlano-montażowej pogłębił się w okresie lipiec-wrzesień br. W porównaniu z I półroczem br. umocniła się natomiast dynamika sprzedaży detalicznej; w stabilnym tempie rosła sprzedaż usług w transporcie. Dalszą poprawę obserwowano na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale br. wzrosło w skali roku bardziej niż w I półroczu. W okresie dziewięciu miesięcy br. było ono o 3,0% wyższe niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w kolejnych miesiącach br. stopniowo zmniejszała się i w końcu września br. wyniosła 8,3%. Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–wrzesień br. był wyższy niż przed rokiem; w trzecim kwartale zbliżony do notowanego w I półroczu br. Wolniej niż przed rokiem rosły emerytury i renty brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Świadczenia emerytalno-rentowe rolników indywidualnych tylko nieznacznie przekroczyły poziom sprzed roku. Przy utrzymującym się spadku cen konsumpcyjnych realne wynagrodzenia oraz emerytury i renty rosły szybciej niż nominalne.

NIERUCHOMOŚCI

  • Budownictwo mieszkaniowe w Polsce według danych GUS za trzy kwartały 2016r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń–wrzesień br. oddano do użytkowania 112,3 tys. mieszkań, tj. o 10,9% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Lepsze niż przed rokiem efekty odnotowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, w którym oddano 53,4 tys. mieszkań (wzrost o 32,2%), natomiast nieco słabsze – w budownictwie indywidualnym (spadek o 4,1% do 55,4 tys. mieszkań). Wzrosła w skali roku liczba mieszkań oddanych w budownictwie spółdzielczym (o 48,1% do 1,8 tys.) i komunalnym (o 20,3% do 1,0 tys.), a spadła – w budownictwie społecznym czynszowym (646 oddanych mieszkań wobec 800 przed rokiem) i zakładowym (93 mieszkania wobec 301). W okresie trzech kwartałów br. w 10 województwach oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w analogicznym okresie ub. roku. Znaczne wzrosty notowano m.in. w województwach: mazowieckim (o 24,8% do 26,1 tys. oddanych mieszkań), dolnośląskim (o 24,4% do 11,5 tys.) i małopolskim (o 21,5% do 12,2 tys.). W województwie podlaskim liczba mieszkań oddanych w okresie styczeń–wrzesień br. utrzymała się na poziomie sprzed roku, a w 5 województwach: łódzkim, pomorskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim i opolskim – notowano kilkuprocentowe spadki.


Kalendarium

Środa, 26 Października 2016
8:00 Niemcy GfK Indeks zaufania konsumentów – Listopad
15:45 USA Indeks PMI zbiorczy (Prognoza) – Październik
15:45 USA Indeks PMI usług (Prognoza) – Październik

Czwartek, 27 Października 2016
14:30 USA Nowozarejestrowani bezrobotni – 22 Październik

Piątek, 28 Października 2016
11:00 Euroland Indeks zaufania konsumentów – Październik
11:00 Euroland Indeks zaufania w gospodarce – Październik
14:30 USA PKB K/K III kwartał
14:30 USA PKB R/R III kwartał
16:00 USA Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan – Październik


USA – S&P500

W USA brak jednoznacznego kierunku, rynek sprawia wrażenie wytracania dynamiki wzrostów. Zamknięcie na 2.142.

USA - S&P500 26.10.2016

POLSKA – WIG30

Niewielkie wybicie na WIG30. Zamknięcie na 2..067 pkt.

POLSKA – WIG30 26.10.2016

 

EURUSD

Na EURUSD kontynuacja osłabienia. Zamknięcie na 1.0888. Czas na korektę.

EURUSD 26.10.2016

EURPLN

Złotówka walczy na oporach w zakresie 4.32-4.34. Zamknięcia 4.3186

EURPLN 26.10.2016

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność. GF

 

PlikOpisRozmiar pliku
pdf GF raport analityczny 2016-10-26480 KB

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty firmowe

Kredyty firmowe

Produkty pozabankowe

Produkty pozabankowe

Nieruchomości

Nieruchomości

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia