Nieruchomości Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Kredyty firmowe - oferta dla firm

Kredyt hipoteczny

Potrzebujesz porównać oferty kredytu hipotecznego? Nie wiesz jakie parametry są ważne przy zaciąganiu kredytu? Przy wyborze najlepszego rozwiązania oferujemy Ci pomoc naszego Eksperta. Odpowie on na wszystkie nurtujące Cię pytania i pomoże dobrać kredyt w pełni dopasowany do Twoich potrzeb.

Pamiętaj, aby podczas zaciągania kredytu hipotecznego zwrócić uwagę  na.:

 • Koszty około kredytowe przy kredycie hipotecznym,
 • Najlepszą dla Ciebie wysokość raty kredytowej,
 • Dodatkowe produkty, z których skorzystasz w trakcie trwania kredytu takie jak ROR, karta kredytowa,

Przy wyborze oferty kredytu hipotecznego weźmiemy pod uwagę:

 • Wysokość wkładu własnego jakim dysponujesz,
 • Twoje oczekiwania związane z dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego
 • Chęć wcześniejszej spłaty kredytu,

Poznaj wyjątkowe oferty kredytu hipotecznego!

 • Prowizja kredytowa od 0%
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Elastyczne podejście do różnych źródeł dochodów
 • Wsparcie i opiekę Eksperta
 • Szybkość i skuteczność w działaniu
 • Bezpieczeństwo transakcji
Kalkulator hipoteczny


 

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz pomocy?

Nasz Ekspert pomoże w wyborze najbardziej dopasowanej oferty, pomoże skompletować wszystkie wymagane dokumenty i przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania o kredyt hipoteczny. Nie czekaj! Twoje mieszkanie jest na wyciągniecie ręki.

Wypełnij poniższy formularz a Ekspert Gold Finance bezpłatnie i bezpośrednio skontaktuje się z Tobą.

 

FAQ Hipoteka
Prowizja za udzielenie kredytu – prowizja pobierana przez bank za udzielenie kredytu. Klient musi wnieść tą opłatę po podpisaniu umowy, ale przed uruchomieniem kredytu.

Ubezpieczenie kredytu na okres przejściowy do czasu wpisu hipoteki do KW tzw. ubezpieczenie pomostowe. Bank, w postaci tego ubezpieczenia, rekompensuje sobie zwiększone ryzyko kredytowe związane z brakiem zabezpieczenia na nieruchomości. Trwa to tak długo jak długo Sąd Wieczystoksięgowy będzie rozpatrywał wniosek o wpis hipoteki. Najczęściej trwa to do 3 miesięcy. Koszt takiego ubezpieczenia to podniesione oprocentowanie – płatne w racie miesięcznej.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest to ubezpieczenie ryzyka banku, związanego z faktem, iż klient nie wnosi pożądanego przez bank wkładu własnego, który zgodnie z Rekomendacją S powinien wynosić 20%. W praktyce banki dopuszczają możliwość wniesienia niższego wkładu własnego np. 10%, natomiast wymagają wówczas by klient ubezpieczył brakującą kwotę.

Ubezpieczenie na życie – niektóre banki wymagają od klienta przystąpienia do ubezpieczenia na życie, które stanowi zabezpieczenie dla banku jak i kredytobiorcy, a właściwie dla jego spadkobierców. W przypadku śmierci kredytobiorcy, kredyt spłacany jest z ubezpieczenia.

Wycena nieruchomości – bank na podstawie wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę określa wartość nieruchomości, na której ustanowi docelowe zabezpieczenie kredytu. Koszt takiej wyceny pokrywa klient.
Banki przy liczeniu zdolności kredytowej klienta akceptują różnego rodzaju źródła uzyskiwania dochodów. Może to być: umowa o pracę na czas nieokreślony oraz na czas określony, dochody z tytułu umów zlecenie/ o dzieło, dochody uzyskiwane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej – rozliczanej na zasadach ogólnych, karty podatkowej lub ryczałtu, emerytury, renty stałe, dochody z tytułu dywidendy, z tytułu najmu nieruchomości.W sytuacji, w której klientem jest lekarz, prawnik (zawody zaufania publicznego) banki uwzględniają w ocenie zdolności kredytowej oświadczenie o wysokości dochodów kredytobiorcy – jest to tzw. procedura uproszczona stosowana przez bank
Tak, kredyt można wcześniej spłacić/ nadpłacić, ale ważne jest by sprawdzić w umowie lub tabeli opłat i prowizji jakie banki mają zapisy co do opłaty za tą czynność.Dla nowoudzielanych kredytów hipotecznych – wcześniejsza, bezprowizyjna spłata jest możliwa po upływie 36 miesięcy. Są jednak banki, które od dnia uruchomienia kredytu umożliwiają wcześniejszą, bezpłatną spłatę / nadpłatę kredytu.
Rata równa – przy racie równej, nasze comiesięczne obciążenia względem banku będą takie same; jedynie proporcje pomiędzy częścią kapitałową i odsetkową będą cały czas się zmieniały – na początku będziemy spłacali głównie odsetki i stosunkowo małą część kapitału, i dopiero z upływem czasu te proporcje będą się odwracały. Pod koniec okresu spłaty, pojedynczą rata będzie zawierała już głównie część kapitałową.

Rata malejąca – przy racie malejącej, nasze comiesięczne obciążenia na rzecz banku z tytułu kredytu będą systematycznie spadać. Na comiesięczną ratę składać się będzie stała część kapitałowa i odsetki od jeszcze niespłaconej części kapitału. Wysokość miesięcznej raty kapitałowej obliczana jest przez podzielenie całości przyznanego kredytu przez liczbę wszystkich rat. Spłacając co miesiąc ratę kapitałową, pomniejszamy tym samym wielkość kredytu do zwrotu. Odsetki płacone są od kwoty jeszcze niespłaconego kredytu – i dlatego właśnie spłaty rat największe są na początku (a właściwie pierwsza rata jest najwyższa, każda kolejna jest od niej mniejsza).
Wibor to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielać pożyczek innym bankom, a zatem jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Wysokość wiboru zależy od poziomu stóp procentowych ustalanych przez bank centralny.